Obchodní podmínky

Úvod:

Vytvořením svého zdravotního a osobního profilu (dále jen „Profil“) uživatel aplikace (dále jen „Uživatel“) souhlasí s podmínkami užívání aplikace zdravotního profilu (dále jen „Aplikace“).

Je zcela na Uživateli, zdali chce využívat služeb Aplikace nebo službu dále nevyužívat a smazat všechny Profily ve svém zákaznickém účtu.

Nikdo uživatele k užívání Aplikace nenutí. Jejím jediným účelem je poskytovat relevantní zdravotní a osobní informace záchranářům, lékařům a laickým zachráncům pro rychlé a efektivní ošetření osoby v nouzi.

S informacemi uloženými v Profilu Aplikace nedisponujeme jinak, než za účelem poskytnutí relevantních údajů v případě ohrožení zdraví a života Uživatele Aplikace.

Do Aplikace Uživatel vkládá své osobní údaje a další informace dobrovolně za účelem vytvoření svého Profilu nebo profilů osob, které Uživateli k tomuto udělily plnou moc nebo takovým právem disponuje ze zákona (např. rodiče jako zákonní zástupci svých dětí).


Cena za služby:

VŽDY ZDARMA:

  • Systém neustále rozvíjíme. Financujeme zasílání sms zpráv s informacemi o zraněném, které přijímají záchranáři a další zachránci.
  • Pracujeme na prémiových funkcích, které mohou být v budoucnu zpoplatněny, nicméně základní funkce online profilu (vyplnění všech položek a jejich dostupnost pro zachránce) budeme nabízet vždy zdarma.


Informace uložené v Profilu:

Je zcela na Uživateli, které informace vloží do svého Profilu. Uživatel Aplikace je odpovědný za aktuálnost, přesnost a relevantnost informací uložených ve svém Profilu. Uživatel Aplikace upraví své informace ve svém Profilu ihned poté, kdy dojde k jejich změně, a bude tak svůj Profil udržovat aktuální.

Osobní údaje (včetně citlivých osobních údajů) zpracováváme výlučně v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny, tak jak stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ve vztahu k citlivý údajům, jako jsou zdravotní údaje, je účelem pouze poskytnutí relevantních údajů v případě ohrožení zdraví a života uživatele Aplikace.

Poskytovatel Aplikace doporučuje konzultovat vyplnění Profilu Uživatele s jeho ošetřujícím lékařem.

I když Uživatelův Profil může být důležitým zdrojem informací při jeho ošetření v případě nehody, Poskytoval Aplikace upozorňuje, že z podstaty věci informace uložené v Profilu jsou pouze informativního charakteru a nenahrazují profesionálními záchranáři a lékaři aktuálně zjištěný zdravotní stav Uživatele.

Poskytovatel Aplikace ani žádná další třetí osoba nemůže být odpovědná za škodu způsobenou neaktuálními nebo nepřesnými informacemi uvedenými v Profilu Uživatele.


Bezpečnost:

Aktivací svého Profilu pomocí unikátních přístupových kódů umístěných na odpovídajícím produktu („Přístupové kódy“) Uživatel autorizuje Poskytovatele Aplikace umožnit oprávněný přístup do Profilu Uživatele zdravotnickému personálu a komukoli, kdo použije Přístupové kódy vyznačené na odpovídajícím produktu.

Uživatel bere na vědomí, že informace uvedené v jeho Profilu mohou být přístupné každému, kdo získá unikátní kódy určené pro přístup do Profilu v případě ohrožení zdraví Uživatele.

Uživatel je povinen chránit přístup k Přístupovým kódům za všech okolností, kdy nepotřebuje bezprostřední pomoc v nouzi. V případě ztráty, krádeže nebo pouhé pochybnosti, že k Přístupovým kódům získala přístup neoprávněná osoba, je Uživatel povinen bezodkladně deaktivovat příslušný Profil a vyžádat si nové Přístupové kódy a jejich nosič, příp. Profil smazat, pokud ho již nehodlá využívat.

Přístupové kódy lze zadat do SMS zprávy a jejím odeslání na určené tel. číslo číslo dorazí zachránci obratem SMS s hlavními informacemi – komu pomáhá, zda dotyčný trpí nějakou nemocí či alergií, jaké blízké osoby lze kontaktovat apod (z bezpečnostních důvodů je limit nastaven na 10 zpráv ke konkrétnímu náramku). SMS obsahuje základní informace ze systému, zde uvedený obsah je jen příkladný a poskytovatel Aplikace ho může měnit .

Pro úplný přehled všech informací, které uživatel vložil do svého Profilu, je možné vstoupit pomocí webové aplikace (postačí smartphone s internetovým připojením).


Prohlášení uživatele:

UŽIVATEL SI JE VĚDOM TOHO, ŽE PROFIL (A INFORMACE V NĚM OBSAŽENÉ) JE PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉMU, KDO ZÍSKÁ PŘÍSTUP K PŘÍSTUPOVÝM KÓDŮM, KTERÉ UMOŽŇUJÍ ZACHRÁNCŮM, ZÁCHRANÁŘŮM A LÉKAŘŮM PŘÍSTUP DO PROFILU UŽIVATELE. PROTO UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE JE DŮLEŽITÉ CHRÁNIT SI PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE S NÁLEŽITOU PÉČÍ A NEUMOŽNÍ PŘÍSTUP K NIM NEOPRÁVNĚNÉ OSOBĚ, MIMO SITUACE NOUZE A OHROŽENÍ ZDRAVÍ.

UŽIVATEL SE ZAVAZUJE ZÍSKAT SOUHLAS DALŠÍCH OSOB S UVEDENÍM JEJICH ÚDAJŮ, POKUD TYTO ÚDAJE UKLÁDÁ VE SVÉM PROFILU.Bezpečnostní upozornění související s užíváním Aplikace


V souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, si vás dovolujeme informovat o některých bezpečnostních rizicích s tím spojených a upozornit vás na základní možnosti, kterými můžete vy, jako uživatel Aplikace, ochránit svoje osobní údaje, přihlašovací jméno a přístupové heslo, zaslaný sms kód, telefonní číslo a jiné důvěrné nebo citlivé údaje a počítač před jejich odcizením a zneužitím. Jde o základní pravidla, která je třeba dodržovat k ochraně vašich důvěrných údajů a vašeho počítače.

Nikdy nepožadujeme, abyste svoje přihlašovací údaje zadávali na jiném místě, než k tomu určeném přihlašovacím formuláři na domovských stránkách poskytovatele aplikace www.zdravotniprofil.cz, a v žádném případě nevybízíme k takovému úkonu prostřednictvím odkazu obsaženého v e-mailové zprávě.

Pokud jste se na přihlašovací stránku dostali jinak než z webové stránky www.zdravotniprofil.cz, nebo proklikem ze svých oblíbených položek v prohlížeči, ujistěte se, prosím, že jste skutečně na stránkách www.zdravotniprofil.cz. V políčku s internetovou adresou by mělo být napsáno https://www.zdravotniprofil.cz dokládající skutečnost, že se skutečně nacházíte na stránkách www.zdravotniprofil.cz.

Uživatel je povinen na své náklady provést ve své sféře vlivu taková opatření za účelem zajištění bezpečnosti důvěrných údajů, která jsou s ohledem na obvyklá rizika porušení ochrany důvěrných údajů technicky možná a přiměřená. Uživatel bere na vědomí rizika spojená s poskytováním služeb elektronických komunikací a zavazuje se dodržovat preventivní opatření a postupy k zajištění bezpečnosti důvěrných údajů. Nedodržení těchto pravidel a opatření může vést k odcizení a zneužití důvěrných údajů a ke vzniku škody uživatele nebo třetí osoby.Cookies


Aby pro vás byla práce s těmito internetovými stránkami snazší, používáme soubory typu "Cookies".

Informace o rozsahu a účelu zpracování cookies


Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení, k výběru relevantních reklam či ke sledování počtu návštěvníků na stránce.


Jaké cookies používáme?

Kromě našich vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a případně i zlepšovat především efektivnost naší reklamy na internetových stránkách www.bodyid.com, popřípadě na internetových stránkách třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně.

Na těchto internetových stránkách používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., především pak Google Tag Manager, Sklik, Google Universal Analytics a Google AdWords včetně remarketingu / retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů.

S ohledem na výše uvedené jsou na internetových stránkách využívány různé druhy cookies, přičemž podle jednotlivých druhů se liší i rozsah jejich zpracování, a to buďto formou dočasných souborů cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížení stránky, anebo trvalých souborů cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači delší dobu.

Shromažďování těchto informací slouží k zlepšování našich služeb, především pak pro marketingové účely, úpravy webových stránek a uzpůsobení jejich provozu tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmům a potřebám návštěvníků stránek a aby umožnily plné, funkční a bezproblémové využití našich internetových stránek včetně služeb třetích stran.


Google Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Universal Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Universal Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním cookies společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

S ohledem na skutečnost, že naše internetové stránky využívají služeb Google Universal Analytics, uvádíme odkaz na doplněk webového prohlížeče, který po jeho instalaci znemožní sledování souborů cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Používáním našich internetových stránek udělujete souhlas s používáním souborů cookies. V případě, kdy nechcete, abychom ve Vašem případě používali souborů cookies (tj. když nesouhlasíte se zpracováním cookies, či souhlas následně chcete odvolat) a i přesto chcete nadále naše internetové stránky užívat, je nutné, abyste provedli vhodné úpravy nastavení Vašeho internetového prohlížeče tak, aby práci s cookies v případě našich stránek nepodporoval. Upozorňujeme, že odmítnutí zpracovávání souborů cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete informace, jak odstranit soubory cookie v nejčastěji používaných internetových prohlížečích (za informace uvedené pod jednotlivými odkazy, stejně tak za případnou změnu těchto odkazů, neneseme žádnou odpovědnost):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Google Chorme: https://support.google.com

Opera Software: http://help.opera.com/Naposledy upraveno dne 7.3.2017.


Provozovatel webu a aplikace:

BodyID (ochranná známka)

Mgr. et Mgr. Tomáš Obr

IČO: 68291132

DIČ: CZ7701032944

Anny Rybníčkové 2615/1

Praha 15500

Česká republika


email: info@bodyid.com

tel: +420 775 677 103